Hava Kurutucu Filtre ; Temel olarak hava içerisindeki zararlı partikülleri ayrıştırma görevine sahiptir. Bu kurutucu filtrenin asıl avantajı ise hava içerisindeki nemin ayrıştırılmasını sağlamasıdır. Bu sayede nemli havayı kurutur ve kalitesi yüksek bir hava elde edilir.

Hava kurutucu filtreleri aynı zamanda basınçlı hava kurutucu olarak bilinir. Bu filtre, havanın kullanıldığı sistemde nemi arındırma görevine sahiptir. Çünkü nemin sistem içerisinde kalması, sisteme uzun vadede zararlar verir. Bu zararlar sadece sistemin işleyişine olumsuz etki etmekle kalmaz aynı zamanda sistemin entegre edildiği projenin de verimliliğin düşmesine, daha fazla enerji tüketimi ve dolayısıyla da daha yüksek maddi masraflar doğurur. Bu yüzden hava kurutucu filtre esasında sanıldığından çok önemli bir role sahiptir ve uzun süredir kullanılmakta olan filtrenin yenilenmesi önemlidir.