Su Korozyon Filtresi ; Motor bloku ve soğutma sisteminde dolaşan suyun fiziki filtrasyonu motordaki ısıyı alması, su pompası elemanlarının yağlanması, motor elemanlarını korozyona karşı koruması maksadıyla kullanılan filtre elemanlarıdır. Soğutucu akışkandaki su aşındırıcıdır. Yakıttan gelen sülfürün su ile birleşimi asit teşkil eder. Sistemde bulunan hava oksitleşmeyi arttırır.  Neticesi  itibari ile   Su ve sülfürün birleşimi neticesinde hasıl olan asitler motorda kimyasal aşınmanın kaynağıdır. 

Bu amaçla kullanılan filtre elemanlarında  kimyasal düzenleyiciler vasıtasıyla hem fiziki ve kimyasal filtrasyon ve dengeleme sağlanmaktadır. Su korozyon filtrelerinin seçiminde motorla ilgili soğutma sıvı kapasitesi dikkate alınarak gerekli soğutma sistemine uygun kapasite ünite miktarında kimyasal içeren filtrelerin kullanılması gereklidir. Periyodik olarak yapılacak soğutma sıvısı testlerine uygun olarak sisteme yeterli miktarda soğutma sıvısı eklenmesi ve filtre elemanların değişimi tavsiye edilir. Yeni nesil motorlar için bu filtre yerine sadece soğutma sıvısı ilavesi ile kavitasyon ve korozyona karşı gerekli koruma sağlanmaktadır.